/ 66 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احسان از تهران با دقت بخونيد دخي ها

سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813 سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813

مهرداد تنها

سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله یه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه یه دختر که واقعا پام وایسه من به قران انقد تنهای تنهای تنهای تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله یه دخترم که متولد ماه آبان باشه یه ماه اردیبهشت باشه یه دختر تک پر میخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وایسه یه دختر باشه همیشه وقت داشته باشه باهام بیرون بیاد درکم کنه در قم شادی کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم میمیرم تنهایی دنباله یه دخترم که همیشه باهام بیرون بیاد دستمو بگیره همش زن زندگیم باشه تا اخر عمرم باهام بمونه خواهشا اگر یه دختر خوب از خود تهران فقط فقط فقط بود فوری اس بزنه 09192988137

مهرداد تنها

سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله یه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه یه دختر که واقعا پام وایسه من به قران انقد تنهای تنهای تنهای تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله یه دخترم که متولد ماه آبان باشه یه ماه اردیبهشت باشه یه دختر تک پر میخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وایسه یه دختر باشه همیشه وقت داشته باشه باهام بیرون بیاد درکم کنه در قم شادی کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم میمیرم تنهایی دنباله یه دخترم که همیشه باهام بیرون بیاد دستمو بگیره همش زن زندگیم باشه تا اخر عمرم باهام بمونه خواهشا اگر یه دختر خوب از خود تهران فقط فقط فقط بود فوری اس بزنه 09192988137 سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله یه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه یه دختر که واقعا پام وایسه من به قران انقد تنهای تنهای تنهای تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله یه دخترم که متولد ماه آبان باشه یه ماه اردیبهشت باشه یه دختر تک پر میخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وایسه یه دختر باشه همیشه وقت داشته باشه باهام بیرون بیاد درکم کنه در قم شادی کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنه

احسان از تهران با دقت بخونيد دخي ها

سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813 سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813

احسان از تهران با دقت بخونيد دخي ها

سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813 سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813

مهرداد تنها

سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم ميميرم تنهايي دنباله يه دخترم که هميشه باهام بيرون بياد دستمو بگيره همش زن زندگيم باشه تا اخر عمرم باهام بمونه خواهشا اگر يه دختر خوب از خود تهران فقط فقط فقط بود فوري اس بزنه 09192988137 سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم ميميرم تنهايي دنباله

مهرداد تنها

سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم ميميرم تنهايي دنباله يه دخترم که هميشه باهام بيرون بياد دستمو بگيره همش زن زندگيم باشه تا اخر عمرم باهام بمونه خواهشا اگر يه دختر خوب از خود تهران فقط فقط فقط بود فوري اس بزنه 09192988137 سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دا

احسان از تهران با دقت بخونيد دخي ها

سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813 سلام. احسان هستم 25 سالمه ليسانس معماري. موسيقي تدريس ميکنم. دنبال دختري خوب مهربون بامعرفت باوفا باشخصيت با احساس شيک شيطون باحال و اهل هنر و ورزش و تکپر براي دوستيه پاک و سالم و گرم و صميمي و پايدار و بدون دروغ و خيانت و لذت بردن از با هم بودن. فقط از تهران ميخام . فقط اسمس بدين و حتما خودتونو معرفي کنيد به دليل مزاحمتها جواب زنگ و تک زنگ نميدم مرسي. لطفا پسرا و همجنسبازا و دختراي خارج تهران مزاحم نشن مرسي . 09369714813

مهرداد تنها

سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم ميميرم تنهايي دنباله يه دخترم که هميشه باهام بيرون بياد دستمو بگيره همش زن زندگيم باشه تا اخر عمرم باهام بمونه خواهشا اگر يه دختر خوب از خود تهران فقط فقط فقط بود فوري اس بزنه 09192988137 سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنها

مهرداد تنها

سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه من به خدا انقد تک تنهام دارم ميميرم تنهايي دنباله يه دخترم که هميشه باهام بيرون بياد دستمو بگيره همش زن زندگيم باشه تا اخر عمرم باهام بمونه خواهشا اگر يه دختر خوب از خود تهران فقط فقط فقط بود فوري اس بزنه 09192988137 سلام من مهرداد هستم 24 سالمه تهران دنباله يه دخترم که فقط فقط بچه خود تهران باشه يه دختر که واقعا پام وايسه من به قران انقد تنهاي تنهاي تنهاي تنهام من تک فرزندم پدر ندارم دنباله يه دخترم که متولد ماه آبان باشه يه ماه ارديبهشت باشه يه دختر تک پر ميخوام فقط خودمو بخواد واقعا پام وايسه يه دختر باشه هميشه وقت داشته باشه باهام بيرون بياد درکم کنه در قم شادي کنارم بمونه م